Miesięczne Archiwum: kwiecień 2020

Sterowanie bramą wjazdową

Mój prototypowy sterownik bramy wjazdowej zbudowany w oparciu o system Domoticz oraz moduły MySensors.  Wykorzystałem moduły MySensors: bramkę USB-RS485 oraz moduł Relay Actuator z komunikacją przez szynę RS485. System będzie sterował siłownikami bramy, ryglem...