Arduino, C i inne

Termometr Higrometr DHT11

Program arduino odczytujący dane z czujnika DHT11. Wyniki wyświetlane są na wyświetlaczu LCD

Miernik zasilania. Pomiar spadku napięcia na Rp

Miernik zasilania. Pomiar spadku napięcia na Rp

Program miernika napięcia natężenia i mocy do zasilacza buforowego – wersja z pomiarem spadku napięcia

I2C scanner

szkic służy do odczytu adresu elementu podłączonego do arduino przez magistralę I2C

EtherCard dla ENC28J60

Biblioteka + przykłady dla modułu Ethernet ENC28J60 dla Arduino.

Sterownik pomp c.o. ze zdalnym odczytem temperatury

Programy arduino do sterownika pomp c.o. opartego na Arduino Uno oraz program modułu zdalnego odczytu temperatury pieca i zbiornika z wodą użytkową. Do poprawnej kompilacji potrzebne mogą być dodatkowe biblioteki, m.in. do termometrów DS18B20.

Sterownik pomp C.O. ze sterowaniem do elektrozaworu

Sterownik pomp C.O. ze sterowaniem do elektrozaworu

Program Arduino sterujący pompami C.O. dla kominków i pieców na paliwo stałe.
W tej wersji dopisałem sterowanie elektrozaworem. Zawór zamyka obieg wody C.O. w wymienniku CWU kiedy piec się wychładza.