Instalacja Domoticz’a na RaspberryPi z Raspbianem

mkdir domoticz
cd domoticz/mkds

Zaczynamy od przydatnych pakietów

sudo aptget install cmake make gcc g++ libssldev git libcurl4openssldev libusbdev python3dev

Następnie przechodzimy do instalacji samego Domoticza

mkdir domoticz
cd domoticz

wget https://releases.domoticz.com/releases/release/domoticz_linux_armv7l.tgz

tar xvfz domoticz_linux_armv7l.tgz
rm domoticz_linux_armv7l.tgz

sudo cp domoticz.sh /etc/init.d
sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
sudo update-rc.d domoticz.sh defaults

 

Jeżeli chcemy zmienić ustawienia domyślne domoticza edytujemy plik
sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh

Po zainstalowaniu pozostaje nam zrestartować Raspberry Pi.
Po ponownym uruchomieniu w dowolnej przeglądarce możemy wywołać adres naszej malinki z portem 8080,
np.: 192.168.1.32:8080.