Instalacja Git na Raspberry Pi

Zaczynamy od instalacji zależności

sudo apt-get install libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext libz-dev libssl-dev

 

Jeżeli wszystko poszło dobrze możemy pobrać i zainstalować Git.

wget https://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-2.3.0.tar.xz

tar -xvf git-2.3.0.tar.xz cd git-2.3.0/

./configure –prefix=/usr –with-gitconfig=/etc/gitconfig

make

sudo make install

git –version

 

Jeżeli chcesz zainstalować Git w systemie Linux z pakietów binarnych możesz to zrobić poleceniem:

sudo apt-get install git-core 

lub

sudo apt-get install git