Instalacja i uruchomienie XEN na Linux CentOS7

Jeżeli masz czysty system minimal, to radzę zacząć od instalacji net-tools
yum install net-tools

oraz mc do sprawniejszego zarządzania plikami
yum install mc

 

Teraz przechodzimy do instalacji wirtualnego środowiska Xen

yum install centos-release-xen

yum update

yum install xen

yum update

Przy instalacji xen system aktualizuje wpisy w konfigu grub’a, upewnij się że w twoim systemie też są odpowiednie wpisy, u mnie wygląda to tak 

###BEGIN /etc/grub.d/08_linux_xen ###
menuentry ‚CentOS Linux, with Xen hypervisor’ –class centos –class gnu-linux –class gnu –class os –class xen $menuentry_id_option ‚xen-gnulinux-simple-f

 

Zrestartuj system

Poleceniem uname -r sprawdź czy nowy kernel jest uruchomiony

Następnie poleceniem xl info zweryfikuj działanie xen

W pliku /etc/default/grub odnajdujemy
GRUB_CMDLINE_XEN_DEFAULT=”dom0_mem=1024M,max:1024M cpuinfo com1=115200,8n1 console=com1,tty loglvl=all guest_loglvl=all”

i zmieniamy na 
GRUB_CMDLINE_XEN_DEFAULT=”dom0_mem=1024M,cpuinfo com1=115200,8n1 console=com1,tty loglvl=all guest_loglvl=all”

Można jeszcze w /etc/sysconfig/xen-kernel ustawićna sztywno maksymalne zużycie pamięci operacyjnej przez DOM0.
XEN_KERNEL_ARGS=”dom0_mem=1024M cpuinfo com1=115200,8n1 console=com1,tty loglvl=all guest_loglvl=all”

Robimy nowego konfiga dla grub’a
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Restartujemy system 
reboot

Następnie wyłączamy hibernację maszyn wirtualnych przy restarcie, w tym celu edytujemy plik
/etc/sysconfig/xendomains
i komentujemy wpis 

XENDOMAINS_SAVE=/var/lib/xen/save

a wpis 

XENDOMAINS_RESTORE=true zmieniamy na false

Teraz konfigurujemy bridge’a, adres ip nadajemy bridge’owi

Tworzymy lub edytujemy plik 
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-xenbr0

DEVICE=xenbr0
BOOTPROTO=none
NM_CONTROLLED=no
ONBOOT=yes
TYPE=Bridge
IPADDR=192.168.100.100
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.100.252
DNS1=8.8.8.8
DNS2=194.204.159.1
USERCTL=no

 

Edytujemy plik naszej sieciówki fizycznej w moim przypadku enp1s9
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp1s9

DEVICE=enp1s9
NM_CONTROLLED=no
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
BRIDGE="xenbr0"
USERCTL=no

Teraz restartujemy sieć
service network restart

Na koniec  włączamy autostart usługi xendomains i restartujemy system
systemctl enable xendomains

reboot