Note

Zmiana wesji php plikiem htaccess.

dopisać:
AddHandler php7.3-fastcgi php

 

 

Instalujemy nodeJS:

Możemy teraz sprawdzić czy wszystko się zainstalowało. Node powinno być w wersji 4.4.x a npm w wersji 2.2.x.

Instalacja systemu:

Instalujemy MyDomoAtHome:

Następnie edytujemy plik config.json poprzez komendę:
 
sudo nano /etc/mydomoathome/config.json
gdzie wpisujemy adres ip Naszego Domoticza w polu „host”
 
Restartujemy MyDomoAtHome poprzez komendę:

Aby zarządzać usługą potrzebne będą komendy:

Aby uruchomić usługę należy w przeglądarce www wpisać adres ip Naszego Domoticza oraz domyślny port 3002 (można go zmienić  w ustawianiach – ja mam 3001)

Aby sprawdzić czy wszystko działa i czy Nasze urządzenia są poprawnie odczytywane wpisujemy:

Jeżeli wszystko jest ok kolejnym krokiem jest popranie aplikacji Imperihome ze sklepu Play. Polecam wykupić wersję płatną za te kilkanaście złotych i wesprzeć autorów.

 

Ostatnim już krokiem będzie dodanie Naszego systemu w ustawieniach aplikacji gdzie w:

Local Api Base URL – wpisujemy http://adresipdomoticz:3002

External API Base URL – wpisujemy nasz zewnętrzny adresipdomoticz:3002

Login – nazwę jaką nadaliśmy w ustawieniach Domoticz w przeglądarce

Password – Hasło do Domoticza

 

 

Przekierowanie połączeń w Play, gdy nie odpowiadam, z określeniem czasu po którym następuje przekierowanie

**61*790500500*11*05#    – 05 oznacza 5 sekund

 

Diagnostic LED meanings for the HD4890 card 

D601: VDDC_FAULT 
D1601: critical temperature fault 
D1602: AUX Hot Plug/Unplug Fault (upper connector) 
D1603: AUX Hot Plug/Unplug Fault (lower connector) 

 

 

Killing process and progs

 

taskkill /f /im "nazwa procesu.exe"
taskkill /f /im "nazwa drugiego procesu.exe"
exit

NET STOP "Indexing Service"
NET STOP "System Restore Service"
NET STOP "Themes"

Odnowienie adresu IP w systemie Windows

ipconfig /renew

 

Start -> Run; “C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\outlook.exe” /resetnavpane

Monitor niezawodność

PerfMon /rel

 

Uruchomienie okienka telefonicznej aktywacji windows 10

W CMD(admin) wpisz SLUI 4

 

Nieznane urządzenia

DEV VEN pcidatabase.com

 

Naprawa pliku folderów osobistych

https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/272227

 

Skanowanie dysku z naprawą

chkdsk /f /r C:
f – naprawia błędy, r – odzyskuje dane z uszkodzonych sektorów

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Ratowanie domoticza po nieudanym uaktualnieniu //

Let’s first update all the currently installed packages by running the following command.

sudo apt update
sudo apt dist-upgrade -y

We can do that by running the command below on our Raspbian installation.
sudo rpi-update

To do this, we will need to modify the “/etc/apt/sources.list” file.
Begin modifying the sources file by running the following command.
sudo nano /etc/apt/sources.list

Find:
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
change to:
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi

Next we also need to modify the “/etc/apt/sources.list.d/raspi.list” file by running the following command.

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
In this file, you need to go ahead and find the following text and change “Stretch” to “Buster“.

deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main
change to:
deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main

Run the command below to uninstall the “apt-listchanges” package.
sudo apt-get remove apt-listchanges

Finally, with the source files now modified to mention the “Buster” build instead of “Stretch” we are now ready to begin the upgrade process.
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade

Run the following command to remove these no longer required packages.
sudo apt autoremove -y

Use the command below to begin the cleaning process.
sudo apt autoclean

aaand:
sudo reboot

source:
https://domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=30219

 

/////////////////////////////////////////////////////////////koniec /////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

 

Możliwe rozwiązanie problemu błędu „error 1704 an installation is currently suspended”

This error message will occur if the key "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\InProgress" exists.

The most likely reason for this existing is an unexpected reboot (or Windows Installer crash) occured in the middle of the install. If this is a persistent problem that keeps reoccuring then turn on verbose logging by policy to capture the problem occuring.

Microsoft's KB312308 article says to remove the above mentioned registry key, but I suspect you can probably restart the installation of the problem product instead.