Instalacja Webmin’a i Virtualmin’a na CentOS 7

Webmin i Virtualmin programy pod systemem linux/unix, automatyzujące wiele operacji w systemie. To również prosty w obsłudze, graficzny interfejs użytkownika, pozwalający zarządzać maszyną przez przeglądarkę internetową.

webmin-virtualmin-install

Webmin służy przede wszystkim do administrowania systemem, natomiast Virtualmin to narzędzie umożliwiające w stosunkowo prosto i szybko administrować wirtualnymi hostami.

Wirtualmin daje nam możliwość obsługi taki usług jak: poczta e-mail, bazy danych sql, konta ftp, www. Poza tym umożliwia np. zautomatyzowanie backup-ów, instalowanie aktualizacji itp.
Jak zainstalować Webmina?

Instalacja tutaj opisana była robiona na systemie Linux CentOS, na innych dystrybucjach proces może wyglądać trochę inaczej. Proponuję instalację przeprowadzić na czystym systemie w wariancie minimalnym, tzn. przy instalacji zostaniemy poproszeni o wybór oprogramowania  – wybieramy instalację minimalną.
Wszystko co potrzebne do działania naszego serwera internetowego, m.in. apache, ProFTP, MySQL, Poczta, zainstalują nam się same. Przy instalacji samego OS-a nie dodajemy tego do instalacji.!!

Koniecznie przy instalacji, skonfiguruj sieć i dostęp do internetu, oraz proponuję wpisać jakąś normalną nazwę hosta. Jeżeli nie podamy nazwy hosta, webmin odpyta RevDNS i możemy mieć później serwer o kilometrowej nazwie :)  ( przykład: dfcbv34.tar23.virtu2.intnet.net.pl ), chyba że to komuś nie przeszkadza. Nazwę hosta można oczywiście później zmienić.

Po instalacji zróbmy sobie aktualizację pakietów

yum update

Ja następnie instaluję Midnight Commandera, trzeba edytować pliki a ja nie lubię edytora „vi”

yum install mc

Instalacja Webmin:

w katalogu  /etc/yum.repos.d/

tworzymy plik webmin.repo

touch webmin.repo

 

do pliku zapisujemy

[Webmin]
name=Webmin Distribution Neutral
#baseurl=http://download.webmin.com/download/yum
mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist
enabled=1

Pobieramy klucz GPG webmina

rpm --import http://www.webmin.com/jcameron-key.asc

Następnie aktualizujemy repozytoria

yum check-update

Teraz instalujemy webmina

yum install webmin -y

Startujemy webmina i ustawiamy automatyczny start z systemem

chkconfig webmin on
service webmin start

Taraz włącz przeglądarkę i przejdź do adresu https://twoj adres:10000

Nie działa????

W takim razie trzeba otworzyć port w firewallu

firewall-cmd --add-port=10000/tcp

Teraz Virtualmin

instalujemy narzędzie wget

yum install wget

ściągamy virtualmina

wget http://software.virtualmin.com/gpl/scripts/install.sh

Nadajemy skryptowi prawa do wykonywania

chmod +x install.sh

uruchamiamy skrypt

./install.sh

….może to trochę potrwać….

..intalacja zakończona.

Po otwarciu strony virtualmina na naszej maszynie, zostaniemy poproszeni o odpowiedź na kilka pytań. I to wszystko… Możemy się już cieszyć naszym serwerem zarządzanym przez graficzny interface www.