Nazwy interfejsów sieciowych w Linux CentOS

Przez lata zabaw z Linuxami przywykliśmy do nazw interfejsów sieciowych eth0, eth1 itd.
Przesiadając się na najnowszą dystrybucję o nazwie CentOS7 będziemy nieco zaskoczeni zupełnie inną konwencją nazewnictwa.

Zamiast eth0 zobaczymy np. enp1s9 jako nazwę interfejsu ethernet w naszym komputerze. Oczywiście możemy pozostać przy tym co nam proponuje nowy system, ale jeżeli bardzo komuś to przeszkadza można zmienić nazwy na stare-standardowe.

Ala na początek doinstalujmy sobie ifconfig. W tym celu należy ściągnąć i zainstalować pakiet net-tools

yum install net-tools

i jeszcze może się przydać mc

yum install mc

 

Zatrzymujemy NetworkManager’a

systemctl stop NetworkManager.service

w /etc/sysconfig/network-scripts zmieniamy nazwę pliku ifcfg-xxxx na ifcfg-eth0, oraz w tym pliku ustawiamy DEVICE=”eth0″ i NAME=”eth0″

Następnie dodajemy do kernela parametr net.ifnames=0

Aby zmiana przetrwała uaktualnienia i była permanentna należy dodać ją do /etc/defaults/grub do zmiennej GRUB_CMDLINE_LINUX

np: 

GRUB_CMDLINE_LINUX="vconsole.font=latarcyrheb-sun16 vconsole.keymap=us rd.lvm.lv=centos/root crashkernel=auto net.ifnames=0 rhgb quiet"

Konieczne jest jeszcze wygenerowanie pliku konfiguracyjnego grub’a poleceniem

# grub2-mkconfig -o /etc/grub2.cfg

Po restarcie systemu powinien pojawić się interfejs eth0