Polecenia Windows

ACCESS.CPL: otwiera opcje ułatwień dostępu (tylko XP)

APPWIZ.CPL: otwiera narzędzie Dodaj/Usuń programy

AZMAN.MSC: otwiera menedżera autoryzacji (tylko Vista)

CERTMGR.MSC: otwiera certyfikaty bieżącego użytkownika

CLICONFG: otwiera konfigurację klientów SQL

COLLAB.CPL: otwiera okno sąsiedztwa (tylko Vista)

COMEXP.MSC lub też DCOMCNFG: otwiera narzędzie komponenty i usługi (tylko Vista)

COMPMGMT.MSC: otwiera narzędzie zarządzania komputerem

COMPUTERDEFAULTS: otwiera narzędzia programy domyślne (tylko Vista)

CONTROL /NAME MICROSOFT.BACKUPANDRESTORECENTER: otwiera centrum tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania systemu (tylko Vista)

CONTROL ADMINTOOLS: otwiera narzędzia administracyjne

CONTROL COLOR: otwiera ustawienia wyglądu

CONTROL FOLDERS: otwiera opcje folderów

CONTROL FONTS: otwiera menedżera czcionek

CONTROL INTERNATIONAL lub INTL.CPL: otwiera opcje regionalne i językowe

CONTROL KEYBOARD: otwiera właściwości klawiatury

CONTROL MOUSE lub MAIN.CPL: otwiera właściwości myszy

CONTROL PRINTERS: otwiera dostępne drukarki i faksy

CONTROL USERPASSWORDS: otwiera edytor kont użytkowników

CONTROL USERPASSWORDS2 lub NETPLWIZ: kontroluje użytkowników i ich dostęp

CONTROL: otwiera panel sterowania

CREDWIZ: otwiera narzędzie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania haseł użytkowników (tylko Vista)

DESK.CPL: otwiera ustawienia wyświetlania

DEVMGMT.MSC: otwiera menedżera urządzeń. Więcej informacji tutaj

DRWTSN32: otwiera Dra Watsona (tylko XP)

DXDIAG: otwiera narzędzie diagnostyki DirectX

EVENTVWR lub EVENTVWR.MSC: otwiera podgląd zdarzeń

FSMGMT.MSC: otwiera udostępnione pliki

GPEDIT.MSC: otwiera edytor zasad grupy (wersje profesjonalne i wyższe Windows)

HDWWIZ.CPL: otwiera asystenta dodawania urządzeń

INFOCARDCPL.CPL: otwiera asystenta zgodności programów

IRPROPS.CPL: otwiera menedżera podczerwieni

ISCSICPL: otwiera narzędzie konfiguracji inicjatora iSCSI Microsoft (tylko Vista)

JOY.CPL: otwiera narzędzie kontrolera gier

LPKSETUP: otwiera asystenta instalacji i deinstalacji języków wyświetlania (tylko Vista)

LUSRMGR.MSC: otwiera edytor użytkowników i grup lokalnych

MDSCHED: otwiera narzędzie diagnostyki pamięci Windows (tylko Vista)

MMC: otwiera nową pustą konsolę

MMSYS.CPL: otwiera ustawienia dźwięku

MOBSYNC: otwiera centrum synchronizacji

MSCONFIG: otwiera narzędzia konfiguracji systemu

NAPCLCFG.MSC: otwiera narzędzie konfiguracji klienta NAP (tylko Vista)

NTMSMGR.MSC: otwiera menedżer wymiennych nośników danych

NTMSOPRQ.MSC: otwiera polecenia operatora wymiennych nośników danych

ODBCAD32: otwiera administratora źródeł danych ODBC

OPTIONALFEATURES: otwiera narzędzie Dodaj/Usuń składniki Windows (tylko Vista)

PERFMON lub PERFMON.MSC: otwiera monitor wydajności systemu Windows

POWERCFG.CPL: otwiera menedżer trybów zasilania (tylko Vista)

REGEDIT lub REGEDT32 (tylko Vista): otwiera edytor rejestru

REKEYWIZ: otwiera menedżer certyfikatów szyfrowania plików (tylko Vista)

RSOP.MSC: otwiera wynikowy zestaw zasad

SECPOL.MSC: otwiera ustawienia zabezpieczeń lokalnych

SERVICES.MSC: otwiera menedżera usług

SLUI: otwiera asystenta aktywacji Windows (tylko Vista)

SYSDM.CPL: otwiera właściwości systemu

SYSEDIT: otwiera edytor konfiguracji systemu (uwaga: należy zachować ostrożność podczas korzystania z tego polecenia)

SYSKEY: otwiera zabezpieczenia bazy danych kont Windows (uwaga: należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z tego polecenia!)

SYSPREP: otwiera folder zawierający narzędzie przygotowywania systemu (tylko Vista)

TABLETPC.CPL: otwiera ustawienia dla Tablet PC (tylko Vista)

TASKSCHD.MSC lub CONTROL SCHEDTASKS: otwiera zaplanowane zadania (tylko Vista)

TELEPHON.CPL: otwiera narzędzie połączeń telefonicznych

TIMEDATE.CPL: otwiera ustawienia daty i godziny

TPM.MSC: otwiera zarządzanie modułem bezpiecznej platformy na komputerze lokalnym (tylko Vista)

UTILMAN: otwiera opcje narzędzi (tylko Vista)

VERIFIER: otwiera menedżera weryfikacji sterowników

WMIMGMT.MSC: otwiera Windows Management Infrastructure

WSCUI.CPL: otwiera centrum zabezpieczeń Windows

WUAUCPL.CPL: otwiera usługi aktualizacji Windows (tylko XP)

Programy i narzędzia Windows

%WINDIR%\SYSTEM32\RESTORE\RSTRUI.EXE: otwiera narzędzie przywracania systemu (tylko XP)

CALC: otwiera kalkulator

CHARMAP: otwiera tablicę znaków

CLIPBRD: otwiera Wieloschowek (tylko w XP, dla Windows Vista zobacz tutaj)

CMD: otwiera konsolę poleceń

DIALER: otwiera licznik połączeń telefonicznych Windows

DVDPLAY: otwiera odtwarzacz DVD

EUDCEDIT: otwiera edytor znaków prywatnych

EXPLORER: otwiera eksplorator Windows

FSQUIRT: asystent transferu Bluetooth

IEXPLORE: otwiera Internet Explorer

JOURNAL: otwiera nowy dziennik (tylko Vista)

MAGNIFY: otwiera lupę

MBLCTR: otwiera centrum mobilności Windows (tylko Vista)

MIGWIZ: otwiera narzędzie transferu plików i ustawień Windows (tylko Vista)

MIGWIZ.EXE: otwiera narzędzie transferu plików i ustawień Windows (tylko XP)

MOVIEMK: otwiera Windows Movie Maker

MRT: uruchamia narzędzie usuwania złośliwego oprogramowania. Więcej informacji znajdziesztutaj

MSDT: otwiera narzędzie diagnostyki i wsparcia Microsoft

MSINFO32: otwiera informacje o systemie

MSPAINT: otwiera Paint

MSRA: otwiera pomoc zdalną Windows

MSTSC: otwiera narzędzie zdalnego połączenia z biurem

NOTEPAD: otwiera Notatnik

OSK: otwiera klawiaturę ekranową. Więcej informacji tutaj

PRINTBRMUI: otwiera asystenta migracji drukarki (tylko Vista)

RSTRUI: otwiera narzędzie przywracania systemu (tylko Vista)

SIDEBAR: otwiera pasek Windows (tylko Vista)

SIGVERIF: otwiera narzędzie weryfikacji sygnatur plików

SNDVOL: otwiera ustawienia głośności

SNIPPINGTOOL: otwiera narzędzie przechwytywania ekranu (tylko Vista i Windows 7, więcej informacji tutaj)

SOUNDRECORDER: otwiera rejestrator dźwięku

STIKYNOT: otwiera notatki (tylko Vista)

TABTIP: otwiera panel wprowadzania Tabletu PC (tylko Vista)

TASKMGR: otwiera menedżer zadań Windows

WAB: otwiera kontakty (tylko Vista)

WERCON: otwiera narzędzie raporty i rozwiązywanie problemów (tylko Vista)

WINCAL: otwiera kalendarz Windows (tylko Vista)

WINCHAT: otwiera czat Microsoft (tylko XP)

WINDOWSANYTIMEUPGRADE: służy do aktualizacji systemu Windows Vista

WINVER: otwiera okno z informacjami o wersji Windows

WINWORD: otwiera Word (jeśli jest zainstalowany)

WMPLAYER: otwiera odtwarzacz Windows Media

WRITE lub Wordpad: otwiera Wordpad

Zarządzanie dyskami

CHKDSK: przeprowadza analizę określoną w ustawieniach polecenia (by uzyskać więcej informacji, wpisz CHKDSK /? w konsoli poleceń CMD)

CLEANMGR: otwiera narzędzie czyszczenia dysku

DEFRAG: defragmentuje dysk (więcej informacji tutaj)

DFRG.MSC: otwiera narzędzie do defragmentacji dysku

DISKMGMT.MSC: otwiera menedżer dysków

DISKPART: otwiera narzędzie do tworzenia partycji (dość trudne w obsłudze)

Zarządzanie sieciami i Internetem

CONTROL NETCONNECTIONS lub NCPA.CPL: otwiera połączenia sieciowe

FIREWALL.CPL: otwiera zapory Windows

INETCPL.CPL: otwiera właściwości Internetu

IPCONFIG: wyświetla ustawienia adresów IP na komputerze (by uzyskać więcej informacji, wpiszIPCONFIG /? w konsoli poleceń CMD)

NETSETUP.CPL: otwiera asystenta konfiguracji połączeń sieciowych (tylko XP)

Inne polecenia

%HOMEDRIVE%: otwiera eksplorator dotyczący partycji, na której zainstalowano system operacyjny

%HOMEPATH%: otwiera folder bieżącego użytkownika C:\Documents and settings\[nazwa użytkownika]

%PROGRAMFILES%: otwiera folder, w którym zainstalowano pozostałe programy (Program Files)

%TEMP% lub %TMP%: otwiera folder tymczasowy

%USERPROFILE%: otwiera folder profilu bieżącego użytkownika

%WINDIR% lub %SYSTEMROOT%: otwiera folder instalacyjny Windows

%WINDIR%\system32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll: wyświetla okno Bezpieczne usuwanie sprzętu

AC3FILTER.CPL: wyświetla ustawienia filtra AC3 (jeśli jest zainstalowany)

FIREFOX: uruchamia Mozilla FireFox (jeśli jest zainstalowana)

JAVAWS: wyświetla interfejs oprogramowania JAVA (jeśli jest zainstalowane)

LOGOFF: zamyka bieżącą sesję

NETPROJ: zezwala lub nie zezwala na połączenie z projektorem sieciowym (tylko Vista)

Weryfikator plików systemowych (potrzebna płyta z Windowsem, jeśli oprogramowanie nie jest dostępne)

SFC /SCANNOW: skanuje bezpośrednio wszystkie pliki systemowe i naprawia uszkodzone pliki

SFC /VERIFYONLY: skanuje wyłącznie pliki systemowe

SFC /SCANFILE=”nazwa pliku i ścieżka”: skanuje wybrany plik i naprawia go, jeśli jest uszkodzony

SFC /VERIFYFILE=” nazwa pliku i ścieżka „: skanuje wyłącznie wybrany plik

SFC /SCANONCE: skanuje pliki systemowe przy kolejnym restarcie

SFC /REVERT: przywraca ustawienia domyślne (by uzyskać więcej informacji, wpisz SFC /? w konsoli CMD)

SHUTDOWN: wyłącza system Windows

SHUTDOWN –A: przerywa wyłączanie Windows

VSP1CLN: usuwa pliki instalacyjne service pack 1 w systemie Vista, więcej informacji

Warto znać podstawowe polecenia związane z IP, gdyż przydadzą się one nam szczególnie, kiedy będziemy chcieli dokonać analizy lub konfiguracji sieci TCP/IP.
W tej poradzie przedstawiamy listę poleceń, które możesz zastosować w oknie DOS.

Ping

PING: służy do sprawdzenia połączenia pomiędzy siecią, a adresem IP.

ping -t [IP lub host]
ping -l 1024 [IP lub host]

Element -t pozwala na przeprowadzenie testów ping bez przerw.

Korzystając z opcji -t możesz w każdym momencie sprawdzić statystyki nie przerywając zapytania ping poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+Pause. Dodatkowo, dzięki opcji -l można sprecyzować rozmiar pakietu.

Tracert

TRACERT: wyświetla wszystkie adresy IP pośredniczące w przesyle pakietu pomiędzy lokalną maszyną, a wskazanym adresem IP.

tracert [@IP lub nazwa hosta]
tracert -d [@IP lub nazwa hosta]

Polecenie to przydaje się, jeśli PING nie daje żadnej odpowiedzi. Można wtedy ustalić,na którym poziomie występują trudności z połączeniem.

IpConfig

IPCONFIG: wyświetla lub odświeża widok kofniguracji sieci TCP/IP.

ipconfig /all [/release [karta]] [/renew [karta]] /flushdns /displaydns /registerdns [-a] [-a] [-a] 

Polecenie to, wprowadzone bez dodatkowych opcji, wyświetla aktualny adres IP, maskę podsieci oraz automatyczne ustawienia na poziomie interfejsów sieciowych rozpoznanych na lokalnej maszynie.

/all: wyświetla ustawienia sieci włączając w to takie elementy, jak serwery DNS, WINS, dzierżawa DHCP, itd.

/renew [carte]: odświeża konfigurację wszystkich kart protokołu DHCP lub wybranej karty. Nazwa karty to ta sama, która pojawia się po wpisaniu polecenia ipconfig bez parametrów.

/release [carte]: wysyła komunikat DHCPRELEASE do serwera DHCP, aby uwolnić aktualną konfigurację DHCP oraz anulować konfigurację adresów IP wszystkich kart (jeśli żadna konkretna nie została wskazana) lub konkretnej karty. Ten parametr wyłącza TCP/IP dla skonfigurowanych kart, co pozwala na automatyczne otrzymanie adresu IP.

/flushdns: czyści pamięć podręczną rezolucji klienta DNS. Opcja ta jest przydatna, by wykluczyć negatywne cache oraz wszystkie wejścia dodane w sposób dynamiczny.

/displaydns: wyświetla pamięć podręczną klienta DNS, w której znajdują się wejścia załadowane z lokalnych hostów oraz wszystkie zapisy ostatnio otrzymanych wyników zapytań zrealizowanych przez komputer. Usługa klienta DNS korzysta z tych informacji, aby jak najszybciej zrealizować zapytania dla często odwiedzanych adresów, przed wysyłaniem zapytania do skonfigurowanych serwerów DNS.

/registerdns: aktualizuje wszystkie dzierżawy adresów DHCP rejestruje nazwy związane z systemem DNS.

NetStat

NETSTAT: wyświetla stan stosu TCP/IP na maszynie lokalnej.

NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-s] [-p protokół] [-r] [interwał]

-a wyświetla wszystkie połączenia i pory nasłuchu (połączenie ze strony serwera zazwyczaj są przerwane).

-e pokazuje statystyki Ethernet. Można łączyć tę opcję z elementem -s.

-n wyświetla adresy i numery portów w formie elektronicznej.

-p protokół wyświetla połączenia dla wskazanego protokołu, którym może być TCP lub UDP. Jest używany z opcją -s, aby wyświetlić statystyki danego protokołu, którym może być TCP, UDP, lub IP.

-r wyświetla zawartość tablicy trasowania.

-s wyświetla statystyki według protokołu. Automatycznie są wyświetlane statystyki dotyczące TCP, UDP oraz IP; opcja -p może być użyta, aby określić podzbiór automatycznych ustawień.

interwał: ponownie pokazuje wybrane statystyki z kilkusekundową przerwą pomiędzy każdym wyświetleniem. Aby zakończyć proces wyświetlania statystyk, trzeba wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+C.

-abnov wyświetla procesy, które korzystają z połączenia internetowego (lokalny adres IP, port, odległy adres IP oraz PID – unikatowy identyfikator procesu i jego nazwa).

Route

ROUTE: wyświetla lub modyfikuje tablicę trasowania.

ROUTE [-f] [polecenie [miejsce docelowe] [MASK maska sieci] [brama]

-f wymazuje tablice trasowania wszystkich wejść bramy sieciowej. Zastosowany w połączeniu z innym poleceniem sprawia, że tablice są wymazywane przed wykonaniem polecenia.

-p sprawia, że pozycja w tabeli jest stała po ponownym uruchomieniu urządzenia.

polecenie: wskazuje jedną z czterech możliwości:

DELETE: usuwa trasę.

PRINT: wyświetla trasę.

ADD: dodaje trasę.

CHANGE: modyfikuje istniejącą trasę.

miejsce docelowe: wskazuje host.

MASK: jeśli występuje słowo-klucz MASK, następny parametr jest interpretowany jako parametr maski sieciowej.

maska sieciowa: jeśli jest podana, wskazuje wartość maski podsieci, która ma być przypisana do danego wejścia. Jeśli nie jest podana, zostaje przypisana wartość automatyczna 255.255.255.255.

brama sieciowa: wskazuje bramę sieciową.

METRIC: określa metrykę kosztu adresu docelowego.

Arp

ARP: konwertuje adresy IP na adresy MAC. Wyświetla i modyfikuje tablice tłumaczenia adresów IP na adresy fizyczne używane przez protokół ARP.

ARP -s adr_inet adr_eth [adr_if]
ARP -d adr_inet [adr_if]
ARP -a [adr_inet] [-N adr_if] 

-a wyświetla aktywne wpisy ARP wysyłając zapytanie do protokołu aktywnych danych. Jeśli jest podany adr_inet, wyświetlone zostanę jedynie adresy IP i fizyczne komputera. Jeśli więcej niż jeden interfejs sieciowy korzysta z ARP, wyświetlane będą wejścia z każdej tablicy ARP.

-g identyczny jak -a.

adr_inet precyzuje adres internetowy.

-N adr_if wyświetla wejścia ARP dla interfejsu sieciowego sprecyzowanego przez adr_if.

-d usuwa host sprecyzowany przez adr_inet.

-s dodaje host i łączy Internet adr_inet z adresem fizycznym adr_eth. Adres fizyczny jest podany w formie 6 oktetów w zapisie szesnastkowym oddzielonych myślnikami. Wejście jest stałe.

adr_eth precyzuje adres fizyczny.

adr_if o jeśli element jest podany, precyzuje adres internetowy interfejsu, którego tablica tłumaczeń adresów powinna być zmodyfikowana. Jeśli nie jest podany, zostanie użyty pierwszy możliwy do zaaplikowania interfejs.

NbtStat

NBTSTAT: aktualizuje pamięć podręczną pliku Lmhosts. Wyświetla statystyki protokołu i aktualne połączenia TCP/IP uzywając NBT (NetBIOS na TCP/IP).

 NBTSTAT [-a nazwa zdalna] [-A adres IP] [-c] [-n] [-r] [-R] [-s] [S] [interwał]

-a (stan karty) wyświetla tablicę nazw komputera zdalnego (nazwa znana).

-A (stan karty) wyświetla tablicę nazw komputera zdalnego (adres IP).

-c (pamięć podręczna) wyświetla pamięć podręczną nazw zdalnych wraz z adresami IP.

-n (nazwy) wyświetla listę nazw NetBIOS w komputerze lokalnym.

-r (rozpoznane) wyświetla listę nazw rozpoznanych przy użyciu emisji oraz poprzez usługę WINS.

-R (Ponowne załadowanie) czyści i ponownie ładuje tablicę pamięci podręcznej nazw.

-S (Sesje) wyświetla tablicę sesji według docelowych adresów IP.

-s (sesje) wyświetla tablicę sesji konwertując docelowe adresy IP w nazwy hostów za pomocą pliku host.

Przykład:

 nbtstat -A @IP

To polecenie przesyła nazwę NetBIOS, nazwę systemu, zalogowanych użytkowników na komputerze zdalnym.

Telnet

TELNET

telnet <IP lub host>
telnet <IP lub host> <port TCP>

Polecenie telnet umożliwia dostęp zdalnego hosta w trybie terminalu (ekran pasywny). Pozwala również na sprawdzenie, czy jakakolwiek usługa TCP jest uruchmiona na zdalnym serwerze poprzez uściślenie adresu IP i numeru portu TCP. Również w ten sposób można sprawdzić, czy na przykład usługa SMTP jest uruchomiona na serwerze Microsoft Exchange korzystając z adresu IP konektora SMTP i liczby 25 jako numeru portu. Najczęściej wykorzystywane porty to:

ftp (21)

telnet (23)

smtp (25)

www (80)

kerberos (88)

pop3 (110)

nntp (119)

nbt (137-139)

Hostname

HOSTNAME: wyświetla nazwę maszyny.

Ftp

FTP: klient pobierania plików.

ftp –s:<file>

-s opcja ta pozwala uruchomić FTP w trybie batch: wskazuje plik tekstowy zawierający komendy FTP.

NsLookUp

NsLookUp: wysyła zapytania DNS do wybranego serwera DNS.

nslookup [domena] [serwer dns]

Komenda NsLookUp pozwala na wysłanie zapytań DNS do serwera. Jeśli serwer DNS nie zostanie sprecyzowany, polecenie automatycznie użyje tego, który jest skonfigurowany z Twoim interfejsem sieciowym (na przykład ten, z którego korzystasz podczas surfowania w internecie), masz jednak możliwość wymuszenia użycia innego serwera.

Jeśli nie podasz żadnego parametru dla nslookup, program shell otworzy się i przejdzie w stan oczekiwania na wprowadzenia zapytań.

NetSh

NetSh: konfiguruje sieć w systemie Windows.